ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΠΟΤ ΘΕΜΑ LIVE STAGE ΝΙΚΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ..
ΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΣΠΟΤ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΜΑ LIVE STAGE ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ STUDIO ΜΑΣ…