ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η soundmedia productions παρέχει το περιεχόμενό της σε αυτόν τον δικτυακό τόπο υπό τους ακόλουθους όρους και διατάξεις. Μπορούμε περιοδικά να αλλάζουμε τους όρους, γι' αυτό παρακαλώ να ελέγχετε κατά διαστήματα. Με την πρόσβαση και τη χρησιμοποίηση αυτού του δικτυακό τόπου, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους.

1.Τα αρχεία ήχου, οι πληροφορίες και τα γραφικά που δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της soundmedia.gr απαγορεύεται να αντιγραφούν, αναδημοσιευτούν, ή να αναπαραχθούν ολόκληρα ή εν μέρει και για οποιαδήποτε χρήση, χωρίς έγγραφη άδεια της soundmedia.gr ή αναφορά του link που να παραπέμπει στο site μας.

 2.Όλα τα περιεχόμενα του site (συμπεριλαμβανομένων Κειμένων, Γραφικών, Εικόνων, Φωτογραφιών και Λογισμικού) είναι πνευματική ιδιοκτησία της soundmedia.gr και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία.